Publikációk

Publikációs lista


Hazai lektorált folyóiratban megjelent közlemények:

Pál R., Henn T., Nyulasi J. (2010): Adatok a Dél-Dunántúl gyomflórájának ismeretéhez. Baranya Megyei Múzeum Dunántúli Dolgozatok Természettudományi Sorozat 12: 97-135. (Letöltés itt)

Henn T., Pál R. (2010): A szántóföldi gyomnövényzet összetételének változása Baranya megyében az utóbbi négy évtized során. Magyar Gyomkutatás és Technológia, 9(2): 19-30. (Letöltés itt)

Henn T., Pál R. (2011): A Pécselyi-medence szőlőültetvényeinek gyomnövényzete. Növényvédelem, 47(12): 489-496.

Henn T., Pál R. (2012): A Pécselyi-medence szőlőültetvényeinek gyomnövényzete II. Növényvédelem, 48(7): 311-318. 

 

Nemzetközi konferenciák előadásai és poszterei:

Henn T., Pál R. (2010): Comparative analysis of arable weed flora of different crops in Southwestern Hungary. 19th European Vegetation Survey Workshop 2010 Pécs, Book of Abstracts p. 59. (poszter - Letöltés itt)

Henn T., Czigler M., Pál R. (2012): Délnyugat-magyarországi települések korabeli épületeiből származó vályogtéglák magkészletének elemzése (Seed bank analysis of adobe bricks from Southwestern Hungary). Aktuális Flóra- és Vegetációkutatás a Kárpát-medencében IX., Gödöllő. Kitaibelia, 17(1): 103. (poszter - Letöltés itt)

Henn T., Czigler M., Pál R. (2012): Seed bank analysis of adobe bricks from Southwestern Hungary. János Szentágothai Memorial Conference and Student Competition, Pécs. Abstracts, p.:38. (poszter - Letöltés itt)


Hazai konferenciák előadásai és poszterei:

Henn T., Pál R. (2011): Változások a Dél-Dunántúli szegetális gyomflóra összetételében és diverzitás-viszonyaiban az utóbbi négy évtized során. 57. Növényvédelmi Tudományos Napok, Budapest, 2011. február 24.

Henn T. (2011): Különböző szántóföldi kultúrák gyomnövényzetének összehasonlító elemzése Délnyugat-Magyarországon. XXX. Jubileumi OTDK Biológia Szekció (ELTE, Budapest, 2011) – 3. helyezés + Előadói Különdíj


Egyéb szakmai előadások:

Henn T., Pál R. (2011): Szántóterületek diverzitása Baranya megyében egykor és ma. Magyar Biológiai társaság Pécsi Csoportjának 236. szakülése. 2011. március 10.

Henn T., Czigler M., Pál R. (2012): Régi vályogtéglák magkészletének vizsgálata. Magyar Biológiai társaság Pécsi Csoportjának 246. szakülése. 2012. május 3.

Henn T., Pál R. (2013): Amiről a vályogfalak mesélnek: veszélyeztetett gyomnövényeink egykor és ma. Magyar Biológiai Társaság Botanikai Szakosztályának 1456. szakülése. 2013. április 22.


Szakdolgozat, diplomamunka:

BSc szakdolgozat:
    A szántóföldi gyomnövényzet változása az utóbbi öt évtized során az V. Országos Szántóföldi Gyomfelvételezés tükrében. - Henn T. (2009), Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar, Növényrendszertani és Geobotanikai Tanszék.

MSc diplomamunka:
    A szántóföldi gyomnövényzet összehasonlító elemzése különböző kultúrákban Délnyugat-Magyarországon. - Henn T. (2011), Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar, Növényrendszertani és Geobotanikai Tanszék.

 

 

Publikációk az MTMT adatbázisban
Publikációs lista PDF formátumban


Amennyiben olyan publikáció iránt érdeklődik, amely nem érhető el közvetlenül az oldalon, kérem, kérje e-mailben, szívesen elküldöm!


Egyéb publikálatlan anyagok:

Legendás növények - növényes legendák (A 2012. évi Növények Világnapja alkalmából tartott előadásom írásbeli összefoglalása) Letöltés itt