A megtalált gyomnövényekről - gabonagyomok

2013.08.16 11:14

A feldolgozott vályogtéglákból számos jól és kevésbé ismert gyomfajt sikerült kimutatnunk. Ezek közül 43 faj a vetési gyomnövényzethez (Secalietea) köthető. az ide tartozó fajok közös jellemzője, hogy csak a rendszeresen bojgatott agrárterületeken találják meg optimális életfeltételeiket, ha a rendszeres zavarás elmarad vagy jelentősen megváltozik, rövid időn belül visszaszorulnak, vagy akár el is tűnhetnek az adott területről. Ezen belül is azok a gyomok voltak többségben, amelyek a különféle kalászos gabona (elsősorban búza) kultúrákban terjedtek el, s gyakran csakis ezeken a szántóföldeken élnek, máshol nem találhatók meg. Olyan fajokat azonosítottunk ebből a csoportból, mint pl. a konkoly (Agrostemma githago), kék búzavirág (Cetaurea cyanus), tinóöröm (Vaccaria hispanica), szöszös pipitér (Anthemis austriaca), nagy széltippan (Apera spica-venti), pipacs (Papaver rhoeas) vagy a vetési boglárka (Ranunculus arvensis).

         
Kék búzavirág (Centaurea cyanus)    Konkoly (Agrostemma githago)    Szöszös pipitér (Anthemis austriaca)    Vetési boglárka (Ranunculus arvensis)

Szintén a kalászos gabonákhoz, de sokkal inkább azok learatott tarlóihoz köthető gyomfajokat is találtunk. Ezeket a fajokat elsősorban a korai tarlóhántások és az újonnan megjelenő invazív neofiton gyomok (pl. parlagfű) terjedése veszélyezteti. Ilyen tipikus tarlófajok pl. a mezei szarkaláb (Consolida regalis), kalinca ínfű (Ajuga chamaepytis), tarló tisztesfű (Stachys annua), cseplesz tátika (Kickxia elatine), kétszínű tátika (Kickxia spuria), tarlóhere (Trifolium arvense) vagy a mezei tikszem (Anagallis arvensis).

           
Kalinca ínfű (Ajuga chamaepytis)    Mezei szarkaláb (Consolida regalis)    Tarló tisztesfű (Stachys annua)    Kétszínű tátika (Kickxia spuria)